Колл - борбор: 105,1209

Калькулятор

Калк үчүн тариф

01.05.2024 ж. баштап
700 кВт/саатка чейин: 1.108 сом
700 кВт/сааттан жогору: 2.393 сом

Бардык керектөө топтору үчүн маалымат «Тарифтер» бөлүмүндө

 

Дата с:  по: 

кВтч: