Колл - борбор: 105,1209

Жетекчилик

Директор

Маркаев Каланбек Орозович

Башкы Инженер 

Артыков Асылбек Авазбекович

Электр энергиясын сатуу боюнча директордун орун басары 

Байсалов Улукбек Абсабирович

Директордун капиталдык курулуш жана жалпы маселелер боюнча орун басары

Турмаматов Ильгиз Нышанбаевич