Колл - борбор: 105,1209

БАЙЛАНЫШТАР

Кабылдама: тел. +996 (3622) 5-06-28

Пресс-кызматы: тел. +996 (222) 86-00-11

Күнү-түнү байланышта колл-борбор: 105; 1209

Филиалдардын байланыштары