Колл - борбор: 105,1209

Райондук электр тармактары (РЭТ)

Баткен райондук электр тармактары

Лейлек райондук электр тармактары

Кызыл-Кыя райондук электр тармактары

Кадамжай райондук электр тармактары

Сүлүктү райондук электр тармактары